– Jeżeli oświadczenia jednych osób publicznych są jawne, a innych nie, to narusza to zasadę równości wobec prawa. Wszystkie powinny być dostępne dla społeczeństwa – mówi prof. Antoni Kamiński, były prezes polskiego oddziału Transparency International.
Rząd i CBA chcą, aby wszyscy piastujący funkcje publicznie ujawniali swój majątek, a nie tylko samorządowcy, radni, posłowie czy szefowie służb. Polacy wtedy mogliby poznać stan posiadania funkcyjnych sędziów, prokuratorów czy rzecznika praw obywatelskich.
O  potrzebie zmian mówi Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019. Więcej: Rzeczpospolita>>>