Maciej Jóźwiak jest adwokatem specjalizującym się w postępowaniach sądowych. W ostatnich latach jego znakiem rozpoznawczym stał się arbitraż i alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR).

Nowy szef zespołu posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, tak gospodarczych, jak i karnych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora FMCG, energetycznego i bankowego. Doradzał w głośnych sprawach sądowych dotyczących roszczeń o zwrot tzw. opłat półkowych i opcji walutowych, a także reprezentował klientów w postępowaniach arbitrażowych m.in. przed Sądem Arbitrażowym ICC w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie.

Maciej Jóźwiak jest arbitrem wpisanym na listę stałych arbitrów przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan oraz członkiem Chartered Institute of Arbitrators w Londynie. Pełni również funkcję członka zarządu Komisji ADR przy ICC Polska, gdzie przewodniczy Panelowi Doradczemu Prawników Korporacyjnych.

Tworzy kancelaryjnego bloga Lepsza taktyka, poświęconego alternatywnym sposobom rozwiązywania sporów. Jest autorem szkoleń z zakresu arbitrażu, zarządzania sporem oraz procedur wewnętrznych firm (wdrażanie procedur antykorupcyjnych, FCPA oraz Bribery Act 2010).
– Praktyka rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych jest bardzo istotnym obszarem działalności kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Od lat odnosimy wiele sukcesów na tym polu. Prowadzimy głośne na rynku spory, w tym dotyczące dużych projektów infrastrukturalnych, otrzymujemy rekomendacje w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jestem przekonany, że Maciej – którego zaangażowanie, ponadprzeciętny entuzjazm i kreatywność obserwuję każdego dnia – doskonale zadba o rozwój kierowanej przez siebie praktyki. Całym zespołem wspieramy go w nowej roli i trzymamy kciuki za sukces w realizacji wszystkich jego planów – mówi Tomasz Zalewski, partner zarządzający Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Maciej Jóźwiak na stanowisku szefa praktyki rozwiązywania sporów zastąpił Stanisława Żemojtela, który z końcem 2017 roku zakończył współpracę z kancelarią