Jak stwierdzają jej autorzy, Forum Współpracy Sędziów uznając za słuszną co do zasady koncepcję losowego przydziału spraw, dostrzega jednocześnie w jej wprowadzaniu istotną niekonsekwencję, gdyż zasady tej nie stosuje się w najwyższych instancjach sądowych.

Czytaj: Sędziowie jednoczą się do walki z projektami PiS >>

Autorzy uchwały przypominająm że zgodnie z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. - Wszystkie Sądy i Trybunały stanowią władzę odrębną oraz niezależną od innych władz, należy więc postulować, aby zasada losowego przydziału spraw była realizowana transparentnie dzięki publicznie znanym i dostępnym algorytmom losowania nie tylko w sądownictwie powszechnym - czytamy w przyjetej 16 sierpnia br. uchwale.

Zdaniem jej sygnataruszy, zasada ta powinna konsekwentnie znaleźć zastosowanie we wszelkich kategoriach postępowań sądowych i sądowoadministracyjnych, nie pomijając Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj: Losowanie spraw w sądach przechodzi chrzest bojowy >>