Ważny jest odzysk energii z wysokosprawnej kogeneracji, celem wykorzystania jej w olsztyńskiej sieci ciepłowniczej, jak również sprzedaży do sieci elektroenergetycznej. - Transakcja jest doskonałym przykładem tego, jak nowa infrastruktura wpływa na rozwój gospodarki oraz jak energia z ekologicznych źródeł może być wydajniej stosowana - wskazuje kancelaria. 

 

Transformacja energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej

Kancelaria podkreśla, że to przykład zaangażowania Linklaters w proces transformacji energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej. 

- Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania przy tej kluczowej i prorozwojowej inwestycji dla Olsztyna. Projekt niewątpliwie wzbogacił nasze portfolio w zakresie projektów PPP w Polsce. Mamy nadzieję, że przyczyni się do spopularyzowania tej formuły w naszym kraju, która jest nadal rzadko wykorzystywana, pomimo coraz korzystniejszych regulacji prawnych - mówi Patryk Figiel, kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w warszawskim biurze Linklaters.

Czytaj: Bobrowicz: Większość kancelarii radcowskich jest gotowych do działania w czasie COVID-19>>

Kancelaria wspierała Dobrą Energię dla Olsztyna sp. z o.o. oraz jej wspólników przez ponad dwa lata (od lipca 2018), doradzając m.in. przy złożeniu oferty w ramach przetargu publicznego, podpisaniu Umowy PPP, negocjacjach z podwykonawcami oraz pozyskaniu finansowania. 
Zakładany czas realizacji projektu to 28 lat (3 lata budowy + 25 eksploatacji), a jego całkowita wartość wyniesie ponad 3,5 miliarda złotych. Koreańska spółka Doosan Heavy Industries oraz jej spółka zależna zostały wybrane na głównego wykonawcę budowy elektrociepłowni, która do produkcji prądu i ciepła będzie wykorzystywać m.in. odpady miejskie w ilości ok. 300 ton dziennie. 
Hiszpańska spółka Urbaser będzie długoterminowym operatorem.

Projektem kierował Patryk Figiel, counsel, kierujący praktyką energetyki i infrastruktury w warszawskim biurze Linklaters wspierany przez: Natalię Mikołajczyk (managing associate), Tomasza Pleskota (senior associate) oraz Michała Maruszaka (associate), a także zespół bankowości i finansów: Martę Domino (managing associate), Jarka Millera (partner), Macieja Chęcińskiego (associate) oraz Michała de Białynia Woycikiewicza (junior associate). Dodatkowo, w skład zespołu weszli: Wojciech Podlasin (managing associate, praktyka prawa konkurencji i prawa antymonopolowego), Joanna Koterbska (associate, praktyka prawa konkurencji i prawa antymonopolowego), Łukasz Burakowski (senior associate, praktyka prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć) oraz Szymon Sieniewicz (associate, praktyka prawa telekomunikacji, mediów i nowych technologii oraz własności intelektualnej).