– Podejrzewamy, że członkowie komisji dopuszczali się fałszowania dokumentacji, działali nierzetelnie i wbrew interesowi publicznemu. Chcemy, aby prokurator generalny wszczął jedenaście śledztw dotyczących konkretnych orzeczeń – tak komentuje jeden z agentów CBA.
CBA tłumaczy jednak, że po pierwsze odpowiedzialność wobec większości podejrzanych orzeczeń już dawno się przedawniła, gdyż zostały wydane przed dziesięciu laty i wcześniej. Poza tym mimo silnych podejrzeń, że duchowni byli korumpowani przez osoby, które potem odkupywały przyznane Kościołowi grunty, agenci CBA zrezygnowali z podnoszenia w swoim raporcie zarzutów o korupcję.
– Według naszych analiz nie będzie możliwe stawianie duchownym zarzutów dotyczących korupcji. Nie są funkcjonariuszami publicznymi, poza posługą udzielania chrztów, ślubów i pogrzebów, co wynika z konkordatu – mówi wysoki rangą agent CBA. Podobną opinię wyraża profesor Marian Filar z UMK. – Takie zarzuty byłyby trudne, a nawet niemożliwe do obrony przed sądem. Kodeks karny wylicza, kto jest funkcjonariuszem publicznym i nie wymienia: „duchowny członek komisji” – przyznaje.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna