Krzysztof Wojtaszek zajął  miejsce Romana Kęski.  Jego kandydaturę poparło Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów.
Od 10 lutego także Andrzej Jagiełło, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  rozpoczął swoją kadencję jako  jej członek. Wybrany został na stanowisko 19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych. Zastąpił sędziego Ryszarda Pęka z WSA we Wrocławiu, którego kadencja właśnie  się  zakończyła.