Podczas wysłuchania przyszły dyrektor KSSiP powiedział, że zgadza się w stanowiskami wyrażonymi w doktrynie i orzecznictwie o niewłaściwości obsadzenie istotnej części stanowisk w KRS. Wymienił sędziów/członków KRS powołanych przez Sejm na mocy nowelizacji ustawy o KRS z grudnia 2017 r. Powołał się na uchwałę trzech połączonych Izb SN ze stycznia 2020 r., że nowelizacja ta odebrała KRS przymiot niezależności, bo organ został uzależniony od władzy wykonawczej. Wskazał, że zdaje sobie sprawę, iż może to zaważyć na pozytywnej opinii na temat jego kandydatury.

Czytaj: Sejm chce rozwiązać problem składu KRS uchwałą, minister zapowiada ustawę >>

Co wynika z przepisów

Zgodnie z art. 12 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres pięciu lat, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Jeżeli Krajowa Rada Sądownictwa lub Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w terminie 30 dni od dnia przedstawienia zamiaru powołania Dyrektora Krajowej Szkoły, nie wyrazi opinii, o której mowa w ust. 1, uznaje się, że opinia jest pozytywna.

Perturbacje z wyborem szefa KSSiP

O tym, że profesor jest kandydatem na dyrektora KSSiP, MS poinformowało 24 kwietnia. W konkursie przeprowadzonym przez zespół powołany przez ministra rekomendację dostał sędzia Wojciech Postulski, ale jak poinformowano na drodze objęcia przez niego stanowiska stanęło "nieuzgodnienie warunków zatrudnienia".

Prof. Piotr Girdwoyń uzyskał drugą lokatę. Specjalizuje się w prawie karnym i kryminalistyce. Zawodowo związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji UW, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich rodzajach studiów.

Opracowywał programy studiów i szkoleń, w tym realizowanych w ramach Podyplomowego Studium Prawa Dowodowego i Kryminalistyki dla sędziów i prokuratorów, pracował w interdyscyplinarnych zespołach w ramach projektów naukowych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski z innymi podmiotami, brał udział w międzynarodowych gremiach naukowych oraz realizował szkolenia dla sędziów Sądu Najwyższego z zakresu nowych technologii dowodowych.

Jest także autorem szeregu publikacji naukowych oraz członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Brał udział w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą.

W 2011 r. uzyskał uprawnienia adwokata i pracował w Kancelarii Adwokackiej Pietrzak Sidor i Wspólnicy. W 2015 r. otrzymał nagrodę "Złoty Paragraf" Dziennika Gazety Prawnej w kategorii najlepszego adwokata.

 

Aplikanci KSSiP mają problem

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła podczas posiedzenia KRS uwagę na możliwość zmiany harmonogramu posiedzeń Rady ze względu na sytuację aplikantów KSSiP. Kandydatury aplikantów miały być rozpatrywane na dwutygodniowym posiedzeniu w czerwcu br., ale prawdopodobnie ten termin będzie nierealny ze względu na informacje uzyskane z KSSiP, że dokumentacja egzaminowanych aplikantów może zostać przekazana do KRS dopiero na początku lipca.

Dodatkowo - jak wskazano - wysłuchiwany przez Radę kandydat na dyrektora KSSiP nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, czy – jeśli zostanie dyrektorem - wykona obowiązek, wynikający z ustawy o KSSiP i prześle do KRS dokumenty aplikantów z informacją o dokonanym przez nich wyborze stanowiska asesorskiego oraz inne wymagane materiały. Dopiero na ich podstawie możliwe jest bowiem rozpoznanie ich kandydatur przez Radę.-  Istnieje obawa, że w tej sytuacji aplikanci pozostaną w zawieszeniu i bez środków utrzymania, gdyż stypendium otrzymują tylko przez cztery miesiące od daty ukończenia aplikacji. W tym roku zakończyła się ona 6 kwietnia - zaznaczono.