Ocena taka może zostać sporządzona przez samego prezesa, sędziego i sędziego wizytatora sądu właściwego ze względu na miejsce, w którym ogłoszono wolne stanowisko, lub ich odpowiedników z okręgu, z którego wywodzi się kandydat.

Źródło: Rzeczpospolita 5.07.2010.

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa jedynym wymogiem, który został określony w rozporządzeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą (DzU nr 219, poz. 1623), jest przedstawienie oceny kwalifikacji kandydatów sporządzonej przez prezesa, innego sędziego właściwego sądu lub sędziego wizytatora.