Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o nałożeniu kary w wysokości 1 mln 479 tys. zł. na spółkę TVN SA, nadawcę programu TVN 24, za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 r. Według Rady nadawca naruszył przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez "propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu". Spółka TVN SA uznała decyzję Krajowej Rady za bezpodstawną i zapowiedziała odwołanie się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czytaj: Burza wokół kary dla TVN24 za relacje spod Sejmu>>

"W wyniku kolejnych spotkań Przewodniczącego KRRiT z Zarządem Spółki TVN SA, Nadawca przekazał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zarzutów zawartych w decyzji KRRiT" - przekazano w komunikacie KRRiT.

Jak podkreślono "spółka poddała szczegółowej analizie redakcyjnej i prawnej 54 godziny nagrań programu TVN 24 oraz materiałów źródłowych". Na tej podstawie powstało "obszerne opracowanie", które obecnie jest analizowane przez Biuro KRRiT.

Kolejne spotkanie przewodniczącego KRRiT z przedstawicielami Zarządu TVN SA w tej sprawie - jak przekazano w komunikacie - zaplanowano na pierwszy tydzień stycznia.(PAP)