Akcja jest skierowana do studentów trzeciego roku prawa w roku akademickim 2008/2009. O wygranej będzie decydować łączna średnia ocen z I, II i III roku studiów z przedmiotów z grup A i B przewidzianych programem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, po zakończeniu III roku studiów.
- Fundując stypendium oraz zapewniając najlepszym płatny staż w naszej kancelarii, wspieramy najzdolniejsze osoby oraz w ten sposób staramy się motywować i zachęcać je do dalszej pracy i uczenia się. Warto być najlepszym. Daje to bardzo dużo satysfakcji i najczęściej jest źródłem sukcesów nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym - mówi Michał Krawczyk, Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.
Patronem akcji jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.