Termin zgłaszania kandydatur na sędziów SN upłynął w poniedziałek. Jeszcze w środę do Krajowej Rady Sądownictwa wpływały zgłoszenia nadsyłane pocztą. Z danych podawanych przez KRS wynika, że chętnych jest już 198 prawników, najwięcej - 91 zgłosiło się do Izby Dyscyplinarnej.

Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do objęcia są łącznie 44 wakaty. W Izbie Cywilnej jest siedem wolnych stanowisk, w Karnej - jedno, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 , a w Izbie Dyscyplinarnej - 16. KRS zajmie się opiniowaniem kandydatur we wrześniu, w sierpniu nie ma posiedzeń.

Na liście Muszyński, prokuratorzy - Waldemar Puławski i Jarosław Duś

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że wśród kandydatów jest m.in. wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński. O tym, że to on chce orzekać w Izbie Dyscyplinarnej mówiło się od momentu, gdy KRS poinformowała o zgłoszeniu jednego z sędziów TK. Nikt jednak oficjalnie tego nie potwierdził - ani w Trybunale ani w KRS. - Mogę jedynie powiedzieć, że wśród kandydatów jest sędzia TK. Nie znam personaliów - powiedział LEX.pl rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

Podawane są też nazwiska prokuratorów b. zastępcy prokuratora generalnego Waldemara Puławskiego i dyrektora biura prokuratora krajowego Jarosława Dusia. Wymieniana jest też radca prawna Małgorzata Ułaszonek- Kubacka oraz m.in sędzia ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Piotr Gąciarek, który już wcześniej informował, że zamierza kandydować.

Lista jeszcze w czwartek

Jak ustaliła LEX.pl w KRS trwają obecnie prace nad publikacją listy kandydatów. Ma to nastąpić jeszcze w czwartek. Taką decyzję podjął przewodniczący KRS Leszek Mazur.     

Wcześniej rzecznik KRS informował, że lista zostanie opublikowana "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym".

Najwięcej kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

Najwięcej chętnych zgłosiło się do jednej z dwóch nowych izb Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarne j. O jedno z 16 miejsc ubiega się 91 prawników - sędzia TK, 18 sędziów rejonowych, 9 sędziów okręgowych, 3 sędziów apelacyjnych, 2 z wojewódzkich sądów administracyjnych, 11 prokuratorów, i m.in. 19 radców prawnych, 17 adwokatów i czterech pracowników naukowych.


Izba Dyscyplinarna, która będzie - z udziałem ławników - prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, ma mieć dużą autonomię. Będzie miała specjalny status w SN - nie będze podlegała I prezesowi, obsługiwać ją będzie odrębna kancelaria. Zachętą dla kandydatów mogą być też zarobki - pracujący w niej sędziowie będą otrzymywać wyższe - do nawet 40 proc. - uposażenia. Jak ustaliła LEX.pl oznacza to, że prezes Izby Dyscyplinarnej może zarabiać więcej od I prezesa SN - nawet 38 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, kierujący Izba prezes, będzie samodzielnie - bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN - dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby. Ponadto bez jego zgody nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na Izbę Dyscyplinarną. Do dnia powołania prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonywać ma najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego w tej izbie.

68 kandydatów do m.in. skarg nadzwyczajnych

68 prawników zgłosiło się do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma zajmować się m.in. skargami nadzwyczajnymi. Wśród nich przeważają sędziowie apelacyjni - 10, adwokaci - 13, radcy prawni - 16, pracowni naukowi - 14. Zgłosili się do niej też sędziowie okręgowi - 7 i urzędnicy Prokuratorii Generalnej - 2.

Popularnością cieszy się też Izba Cywilna - na siedem wakatów zgłosiło się 32 kandydatów - radcy prawni - 10, notariusze - 5, sędziowie apelacyjni - 5, okręgowi - 3, rejonowi - 1 i m.in. 3 adwokatów. Na jedno miejsce w Izbie Karnej zgłosiło się siedem osób - dwóch prokurator, trzech sędziów okręgowych, jeden rejonowy i jeden adwokat.

Dz.U.2018.5 >>