Taką zmianę przewiduje przyjęty w środę przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zmienione przepisy zawężają krąg podmiotów uprawnionych do ponoszenia niższych opłat sądowych. Przywilej ten będzie obowiązywał wyłącznie w sprawach, w których konsumenci albo rolnicy dochodzą roszczeń bankowych. Jest to korzystne dla osób, które korzystają z usług banków i biorą kredyty na zakup np. mieszkania czy dla producentów rolnych, korzystających z kredytów na zapewnienie ciągłości działalności swojego gospodarstwa. Konieczność uiszczenia stosunkowo wysokiej opłaty sądowej oraz niepewność co do uzyskania i ewentualnego zakresu zwolnienia od tej opłaty (w drodze orzeczenia sądu albo referendarza sądowego), stanowi poważny czynnik, który może zniechęcać te podmioty do dochodzenia przysługujących im roszczeń.

Obecnie występuje dość znaczne zróżnicowanie ciężarów fiskalnych w sprawach o roszczenia. Zgodnie np. z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych, w sprawach o prawa majątkowe, opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu/zaskarżenia, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Oznacza to, że w sprawach, w których wartość przedmiotu przekracza 20 tys. zł, strona dochodząca swoich roszczeń jest faworyzowana.

Dotychczas z obniżonej opłaty stosunkowej korzystają podmioty, wobec których ta niższa opłata sądowa nie znajduje uzasadnienia, np. spółki posiadające znaczny kapitał czy banki. Wzbudzało to uzasadnione wątpliwości dotyczące równego traktowania wszystkich adresatów określonej normy prawnej, a znajdujących się w identycznej lub podobnej sytuacji.

W postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie projektowanej nowelizacji będą obowiązywać przepisy dotychczasowe.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo cywilne. Zobowiązania i spadki. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł