Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, nowe możliwości mają zasadniczo dotyczyć firm słupów wykorzystywanych do popełniania przestępstw gospodarczych. Jednak eksperci cytowani przez gazetę przestrzegają jednak, że w przypadku przestępstw członków zarządu czy menedżerów jest duże ryzyko, że konsekwencje majątkowe poniosą także nieświadomi nielegalnego procederu akcjonariusze.
Regulacje przewidujące możliwość rozszerzonego przepadku spółek znajdą się w nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz kodeksu postępowania karnego. W założeniu nowe rozwiązania mają przede wszystkim dotyczyć spółek prawa handlowego wykorzystywanych lub wręcz specjalnie stworzonych do popełnienia „dochodowych” przestępstw. Innymi słowy chodzi zwłaszcza o firmy słupy. Ale jak zwykle w takich przypadkach istnieje ryzyko, że przepisy rykoszetem uderzą też w uczciwe podmioty. I jak podkreślają eksperci, wszystko zależy od tego, jaki konkretnie mechanizm zaproponuje ministerstwo.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor:  Emilia Świętochowska