Zgłoszenia do organizowanego po raz drugi konkursu do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, wszelkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych. Zwyciężczynię wybierze Kapituła, a nagroda zostanie wręczona 8 marca 2019 r.

Jak podkreśla organizująca konkurs Naczelna Rada Adwokacka, przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016 r., stanowi realizację nałożonego na NRA zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. 

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA. W ubiegłym roku laureatką została adw. Paulina Kieszkowska-Knapik. Wyróżniono wtedy również: adw. Natalię Klimę-Piotrowską, adw. Marcjannę Dębską-Koniecek oraz adw. Agnieszkę Staszków-Bularz. 

Kandydatury, za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stornie adwokatura.pl