Jak poinformował w opublkowanym 1 września komunikacie Urząd KNF, Komisja jednogłośnie skreśliła z listy doradcę inwestycyjnego za naruszenie przepisów
prawa w okresie zatrudnienia w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA, polegające na wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych spółki PGNiG SA w drugim kwartale 2008 r., przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r. Taka sama kara i za to samo przewinienie spotkała też doradcę inwestycyjnego z BRE Wealth Management SA.
Także jednogłośnie komisja zawiesiła na okres jednego roku uprawnienia maklera papierów wartościowych z Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA, za naruszenie przepisów prawa olegające na ujawnieniu osobie nieuprawnionej informacji poufnej dotyczącej planowanych wyników finansowych spółki PGNiG SA w drugim kwartale
2008 r. przed ich publikacją w dniu 13 sierpnia 2008 r.

Jak przypomina PAP, na tydzień przed opublikowaniem oficjalnych wyników PGNiG za II kwartał ub.r., 6 sierpnia 2008 r. cena papierów spółki spadła o 7,73 proc. Urząd uznał, że tego dnia sprzedający otrzymali tajne informacje, iż wyniki firmy będą gorsze od oczekiwanych.  Tego samego dnia w portalu internetowym "Pulsu Biznesu" pojawiła się informacja, iż "ze spółki na rynek wypłynęła negatywna informacja, która nie powinna ujrzeć światła dziennego" oraz że "chodzi o niższy od prognozowanego przez biura maklerskie wynik netto firmy w drugim kwartale". Jeden z cytowanych w artykule maklerów zauważył, że wynik ten miał być o 100 mln zł niższy od średniej z prognoz analityków.  Wyniki PGNiG rzeczywiście okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych. Zysk netto wyniósł 279,79 mln zł (w drugim kwartale 2007 r. wynosił 326,36 mln zł). Tymczasem analitycy spodziewali się wyników netto spółki w wysokości ok. 400-535 mln zł. 
UKNF wszczął postępowanie, w trakcie którego nie tylko przesłuchał przedstawicieli firm sprzedających akcje PGNiG w dniu 6 sierpnia 2008 r., ale także dotarł do kopii poczty elektronicznej oraz billingów rozmów telefonicznych. Z firm inwestycyjnych uzyskano nagrania rozmów telefonicznych. Dokonano również analizy rachunków inwestycyjnych podmiotów dokonujących w tym czasie sprzedaży akcji PGNiG. 
Urząd ustalił, że informacja dotycząca wyników PGNiG za drugi kwartał 2008 r. została przekazana ze spółki 6 sierpnia 2008 r. przez pracownika departamentu relacji inwestorskich PGNiG pracownikowi jednej z firm inwestycyjnych w rozmowie telefonicznej. Następnie informacja ta była przekazywana między pracownikami firm sprzedających akcje PGNiG 6 sierpnia 2008 r. Rozmowy na ten temat prowadziło 18 pracowników firm inwestycyjnych. Urząd ustalił, że większość sprzedających akcje spółki 6 sierpnia 2008 r. stanowili inwestorzy instytucjonalni z czterech grup finansowych, z tego 73,34 proc. łącznego wolumenu sprzedaży akcji spółki stanowiły transakcje na rachunkach jednej grupy finansowej.
UKNF wszczął 10 postępowań administracyjnych. Marta Chmielewska-Racławska z Urzędu poinformowała PAP, że w sprawach maklerów i doradców prowadzonych jest jeszcze siedem postępowań. "Urząd może prowadzić postępowania wobec osób z licencjami. Są one niezależne w stosunku do postępowań związanych z odpowiedzialnością karną" - wyjaśniła. Sprawą zajęła się także Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Prokurator Monika Lewandowska poinformowała PAP, że informacji na temat prowadzonych postępowań będzie mogła udzielić we czwartek. ks/pap