Premier Ewa Kopacz zleciła KNF i UOKiK zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów franka. W komunikacie CIR wyjaśniono, że szefowa rządu zwróciła się m.in. o sprawdzenie działań banków dotyczących zmian ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach obcych.
- Premier Ewa Kopacz zwróciła się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera o zbadanie działań podejmowanych przez banki dotyczących zmian ogólnych warunków kredytów denominowanych w walutach obcych, które związane są ze zmianami stóp procentowych franka szwajcarskiego - napisano we wtorkowym komunikacie kancelarii premiera.
Celem tych działań - podkreślono - jest sprawdzenie, czy działania te nie naruszają prawnie chronionych interesów kredytobiorców-konsumentów. Jednocześnie premier poleciła przewodniczącemu KNF i ministrowi finansów Mateuszowi Szczurkowi podniesienie tej kwestii na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej.

 

Krzysztoszek poinformował, że Komisja niezwłocznie udzieli odpowiedzi premier Kopacz. "Przyglądamy się tej sprawie i analizujemy treści wybranych umów pod kątem ewentualnych nieprawidłowości" - wyjaśnił.
Pytany, czy KNF badała sprawę poruszaną przez Kopacz i do jakich wniosków doszła, odpowiedział: "W tej kwestii należałoby dokładnie przeanalizować zapisy w umowie. Regulamin jest integralną częścią umowy. Bank może zmienić jednostronnie zapisy w regulaminie, jeśli w umowie zawarta jest klauzula, która upoważnia bank do wprowadzenia zmian w danym zakresie. Natomiast zmiana zapisów w umowie wymaga zgody obu stron". (ks/pap)

ID produktu: 40117746 Rok wydania: 2014
Autor: urzędowe dokumenty
Tytuł: Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>