Proponowane zapisy wynikają ze zmiany w strukturze organizacyjnej Izby Celnej w Białej Podlaskiej i Izby Celnej w Katowicach.

Zaproponowane w części dotyczącej Izby Celnej w Białej Podlaskiej zmiany polegają na poziomym proporcjonalnym podziale województwa lubelskiego na trzy części:
1. właściwością miejscową Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej byłaby część północna województwa lubelskiego z powiatami: bialskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim i włodawskim oraz miasto Biała Podlaska,
2. właściwością miejscową Urzędu Celnego w Lublinie byłaby część centralna województwa lubelskiego z powiatami: chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, opolskim, puławskim, ryckim, świdnickim oraz miasta Chełm i Lublin,
3. właściwością miejscową Urzędu Celnego w Zamościu byłaby część południowa województwa lubelskiego z powiatami: biłgorajskim, hrubieszowskim, janowskim, tomaszowskim, zamojskim oraz miasto Zamość.

Z kolei zmiana właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach i Rybniku ma na celu optymalizację struktury organizacyjnej, służącą efektywniejszej obsłudze podatników oraz lepszemu wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych Izby Celnej w Katowicach. Polega ona m.in. na wyłączeniu miast Bytom, Piekary Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska z właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Rybniku i włączeniu ich do właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach.

Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na producentów i przedsiębiorców uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mofnet.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2010 r.