Jak pisze Rzeczpospolita, po polskich drogach porusza się ok. 90–100 tys. samochodów, których posiadacze nie wykupili obowiązkowej polisy OC. To 0,4–0,5 proc. pojazdów biorących udział w ruchu.

W I kwartale 2017 r. kary zapłacone przez kierowców bez OC wyniosły łącznie 47,23 mln zł. Rok wcześniej było to 22 mln zł. Brak OC może zostać wykryty nie tylko w trakcie policyjnej kontroli drogowej, ale też przez system informatyczny prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). System ten ujawnia nie tylko brak polisy, ale także przerwy w ubezpieczeniu.

Wzrost przychodów UFG z kar wynika przede wszystkim z większej skuteczności w wykrywaniu przez Fundusz nieubezpieczonych i wzrostu wysokości kar za brak OC. Dane za I kwartał pokazują, że ponad 60 proc. kierowców bez OC wykrywanych jest bez kontroli drogowej, tylko na podstawie analizy danych z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych UFG.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Regina Skibińska