Z podanej w piątek informacji wynika, że na wakujące miejsca w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej - 34, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.

Jeśli chodzi o wycofane kandydatury, to sześć dotyczy Izby Dyscyplinarnej, cztery Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz jedna Izby Cywilnej.

Z informacji Biura KRS wynika, że 24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Prawie 90 kandydatur wpłynęło od przedsatwicieli zawodów prawniczych: adwokatów (43), radców prawnych (50) i notariuszy (9 zgłoszeń). Zgłosiło się także 24 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 14 prokuratorów.