Wyróżnienia „Dziennika Gazeta Prawna”:

Koksztys – Kancelaria Prawa Gospodarczego. Kancelaria od dwóch lat bierze udział w akcjach na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działającą przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Co roku finansuje również materiały edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ponadto Kancelaria dofinansowuje badania pracowników, których celem jest wytypowanie potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz umieszczenie ich w Krajowym Rejestrze Dawców Szpiku Kostnego. Pracownicy kancelarii świadczą także nieodpłatnie pomoc prawną osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Kancelaria Prawna Gessel. Kancelaria wspiera działania związane ze sztuką, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego oraz wspiera edukację akademicką. Kancelaria jest współzałożycielem i głównym darczyńcą Fundacji Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Jej celem jest promowanie polskiej sztuki współczesnej. Ponadto Kancelaria wspiera Muzeum Historii Żydów Polskich w zakresie doradztwa prawnego. Prowadzi również specjalny program przeznaczony dla środowisk twórczych. Jego celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej przy sporządzaniu umów, prowadzeniu negocjacji czy obronie praw w sprawach spornych. Program jest adresowany do osób, których twórczość chronią prawa autorskie.

Budzowska Fiatowski i Partnerzy. Kancelaria w ramach działalności pro publico bono udziela konsultacji i porad dla Stowarzyszenia Pacjentów PRIMUM NON NOCERE i jego podopiecznych. Prawnicy kancelarii zastępowali przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu stronę w procesie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Ponadto przed Sądem Rodzinnym w Krakowie reprezentowali matkę trzyletniego dziecka w sprawie o uznanie ojcostwa. Kancelaria świadczy również doradztwo prawne na rzecz Fundacji Jaśka Meli POZA HORYZONTY.

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta. Kancelaria organizuje cykliczne nabory na stażystów do programu praktyk studenckich. W okresie praktyk mogą oni uczestniczyć w cyklach szkoleń prowadzonych przez praktyków danej dziedziny prawa, spotkaniach zespołów pracujących nad bieżącymi projektami lub szkoleniach internetowych prowadzonych przez prawników z sieci CMS. Jeśli uczestnik praktyk sprawdzi się, kancelaria podpisuje z nim umowę o współpracę. Ponadto w ramach rozwoju najwybitniejszych polskich studentów i młodych absolwentów, kancelaria uczestniczy w projekcie: Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanym przez Fundację 2065 im. Lesława A. Pagi. Innym sposobem wspierania młodych adeptów prawa jest pomoc studentom w uczestnictwie w konkursach międzynarodowych. Jednym z takich przykładów jest współpraca CMS Cameron McKenna z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach XVII edycji międzynarodowego konkursu arbitrażowego organizowanego w Wiedniu.

Kubas Kos Gaertner – Adwokaci. Kancelaria przyjmuje studentów prawa na płatne praktyki organizowane w ramach różnych inicjatyw. Jest także fundatorem stypendiów przyznawanych w ramach konkursu organizowanego wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kancelaria wspiera materialnie organizacje studenckie takie jak m.in.: Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ oraz ELSA przy organizacji Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych.

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy. Kancelaria organizuje szkolenia dla aplikantów, finansuje kursy języków obcych i wszelkie formy doskonalenia zawodowego. Ponadto pomaga pokryć koszty aplikacji. Młodzi prawnicy otrzymują premie finansowe za przygotowanie fachowych publikacji.