Kancelaria zmiany tłumaczy większą ilością spraw o różnorakim zakresie. Jak dodaje, przekształcony Dział skupia w sobie praktyki prawa pracy, umów gospodarczych, obrotu nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, obsługi korporacyjnej i transakcji oraz sporów gospodarczych. Jego szefową nadal pozostaje adwokat Joanna Czekaj, która z sukcesem przewodzi mu od ponad 3 lat.

Czytaj: COVID-19 uderza w rynek prawniczy, kancelarie walczą o przetrwanie>>

Szersze usługi

Dział Prawa dla Biznesu w KKZ nie tylko zmienia nazwę, ale też poszerza zakres swoich usług, wzbogacając je o prawo finansowe i prawo nowych technologii. Oba obszary zostały wyodrębnione w ramach Działu jako samodzielna Praktyka Prawa Finansowego i Nowych Technologii. Szefem Praktyki został mecenas Artur Granicki, który rozpoczął stałą współpracę z kancelarią w dniu 12 maja. 

Praktyka Prawa Finansowego i Nowych Technologii będzie się zajmować doradztwem w obszarze regulacji finansowych, transakcji VC/PE oraz transakcji finansowania za pośrednictwem instrumentów finansowych głównie przy projektach dotyczących FinTech, blockchain, AML oraz postępowań przed KNF a także bieżącą obsługą instytucji finansowych. Dodatkowo, w obszarze jej aktywności znajdzie się doradztwo i mentoring w dla akceleratorów startupów. Ambicją jej nowego Szefa jest stworzenie działu, który będzie czynnie uczestniczył w rozwoju prawa nowych technologii i prawa finansowego poprzez aktywny udział w pracach legislacyjnych i współpracę z kluczowymi decydentami w tym obszarze. 

 

Artur Granicki jest radcą prawnym, ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego oraz prawa nowych technologii, zwłaszcza w zakresie dotyczącym FinTech, blockchain, compliance i działalności instytucji finansowych, postępowań licencyjnych oraz finansowania projektów startupowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w prestiżowych kancelariach warszawskich i instytucjach finansowych. Sprawował m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współzałożycielem fundacji Startup Poland oraz współautorem ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej