Sam komornik jest także zawieszony. Zawieszani czekają na postępowania dyscyplinarne.
Jak informuje "Gazeta Wyborcza", wszyscy - trzej zawieszeni asesorzy i komornik - są związani ze sprawą zajmowania, odbierania i sprzedawania pojazdów należących do osób niemających żadnych długów, czyli tak zwanych osób trzecich.
Majątek traciły osoby, wobec których nie toczyły się egzekucje. Najczęściej ktoś z rodziny dłużnika. Nawet w sytuacjach, gdy była podpisana intercyza. W dokumentach z owych postępowań stale powtarzają się nazwiska: Michała Kubika, Michała Kwaśniewskiego oraz właśnie zawieszonego Michała Iżela. To on przede wszystkim zastępował stale nieobecnego w kancelarii komornika Kluczkowskiego. Właściwie kierował pracą kancelarii. Wszyscy wymienieni asesorzy podpisywali się pod postanowieniami w budzących zastrzeżenia postępowaniach. A komornik ich nie kontrolował.
Czytaj: Będzie dyscyplinarka dla komornika z Łodzi za brak nadzoru nad asesorami>>>

Jak poinformowało nas Ministerstwo Sprawiedliwości Michał Iżel wielokrotnie naruszał przepisy egzekucyjne. Więcej: wyborcza.biz/biznes>>>

Wojciech Tomalak
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego>>>