Obrady Kongresy toczyć się będą sobotę 3 wrzesnia br. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki od godz. 9.30.

Głównymi tematami Kongresu będą:
- sposób powoływania sędziów i ocena odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na stanowiska sędziowskie;
- nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami w świetle przepisów nowej ustawy  - Prawo o prokuraturze;
- niezależność sądów i niezawisłość sędziów w świetle planowanych zmian w regulacjach prawnych dotyczących sądów powszechnych, administracyjnych i Sądu Najwyższego;
- ocena sytuacji związanej z działaniami władzy ustawodawczej i wykonawczej wobec Trybunału Konstytucyjnego, w tym konsekwencje niepublikowania orzeczeń Trybunału;
- projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dowiedz się więcej z książki
Państwo prawa jeszcze w budowie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W związku z tak dużym zainteresowaniem ze strony sędziów, organizatorzy informują, że Kongres odbędzie się w czterech salach położonych na IV. Piętrze Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Są to sale: Warszawska, Starzyńskiego, Broniewskiego i Gagarina.
W tej chwili nie mogą jeszcze wskazać w której z sal zostanie przydzielone danemu uczestnikowi miejsce – odpowiednia lista będzie dostępna w dniu kongresu. Zapewniają jednak, że w każdej z sal będą umieszczone telebimy, umożliwiające śledzenie obrad na żywo. Niezależnie od tego, w której sali zostanie uczestnikowi przydzielone miejsce, każdy będzie mógł zabrać głos w ramach „otwartej trybuny” na głównej sali obrad. Każdy sędzia - uczestnik obrad będzie brał udział w głosowaniach.

Organizatorzy podkreślają jednak, że z uwagi jednak na to, że organizacja kongresu wymaga pewności co do liczby uczestników wszystkie osoby z listy rezerwowej, które otrzymają identycznego w treści maila proszone są o OBOWIAZKOWE POTWIERDZENIE, że weźmą udział w Kongresie. Brak odpowiedzi do 28 sierpnia br. będzie uznany za rezygnację z udziału. Potwierdzenia należy przesyłać na adres kongres.sedziow@iustitia.pl.