Wiceminister Michał Królikowski reprezentował resort sprawiedliwości na uroczystości Jubileuszu prof. dr hab. Feliksa Zedlera.
 W ich trakcie, Michał Królikowski odczytał list Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina skierowany do Pana  Profesora Feliksa Zedlera, składając wyrazy uznania oraz podziękowania za wkład wniesiony w rozwój polskiej nauki prawa. W szczególności zaś za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju polskiej legislacji, w tym za działalność w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Feliks Zedler (ur. 24 kwietnia 1942 r. w Modliszewku) zwiazany jest z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Prawa Upadłościowego oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Pracę na Wydziale rozpoczął w 1966 r. W latach 1966-1972 asystent, 1972-1978 adiunkt, 1978-1986 docent, w 1986 r. uzyskał tytuł profesora. W 1995 r. uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.
Odbył aplikację sądową, w 1967 r. zdał egzamin sędziowski. Visiting professor Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum w Słubicach).
Najważniejsze publikacje: "Powództwo o zwolnienie od egzekucji", Warszawa 1973 r., "Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków", Warszawa 1986 r., "Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz." Toruń 1994 r., "Prawo upadłościowe i układowe", Toruń 1997 r. oraz II. wydanie - 1999 r. Ogólna liczba publikacji 130, w tym monografie - 9, podręczniki i skrypty - 3, artykuły - 67, glosy - 32, recenzje - 8, sprawozdania - 11.

Źródło: MS