Senat w czwartek rozpatrywał nowelizację ustawy, na podstawie której działa komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji. Nowela przewiduje m.in. możliwość zatrzymania i doprowadzenia na rozprawy przed komisję weryfikacyjną świadków decyzją prokuratora okręgowego oraz zwiększenie kar grzywny za niestawiennictwo przed komisję.

 

Przedstawiciele PiS zgłosili kilka poprawek przede wszystkim o charakterze doprecyzowującym; Jan Rulewski (PO) jako senator sprawozdawca mniejszości komisji ponowił wniosek o odrzucenie noweli ustawy w całości, szereg poprawek polegających m.in. na wykreśleniu poszczególnych zapisów nowelizacji złożyła Grażyna Sztark (PO). Głosowanie ws. nowelizacji Senat przeprowadzi w piątek.

 

Jaki powiedział, że nowela ma wyposażyć komisję weryfikacyjną w "kolejne narzędzia", po to, żeby "państwo było kilka kroków przed grupą przestępczą, a nie na odwrót". Przekonywał, że nowe przepisy mają sprawić, że komisja będzie "szybciej i skuteczniej pomagała ludziom, którzy najbardziej potrzebują pomocy".

 

Zwrócił uwagę na przepisy nowelizacji ws. wyposażenia komisji w uprawnienie wstrzymywania egzekucji mieszkańców w przypadkach reprywatyzacji, w których doszło do nieprawidłowości.

 

Przypomniał, że nowelizacja zakłada również, że po wydaniu decyzji komisji, że reprywatyzacja była niezgodna z prawem, stołeczny ratusz będzie miał obowiązek wprowadzić tymczasowego administratora dla danej nieruchomości i przywrócić stawkę czynszu sprzed reprywatyzacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w przypadku ewentualnych zażaleń na rozstrzygnięcie komisji.

 

Jaki stwierdził, że ustawa o komisji weryfikacyjnej nie jest nowelizowana po to, aby jej przewodniczący dostał większe uprawnienia, czy "broń Boże jakieś uprawnienia prokuratorskie". Stwierdził, że zmiana dotyczy tak naprawdę jednego uprawnienia ws. możliwości składania skargi w postępowaniu administracyjnym. Wiceminister przekonywał, że mówienie o kompetencjach prokuratorskich to "straszenie kompletne oderwane do tego, co znajduje się" w nowelizacji.

 

Nowelizacja zakłada wyposażenie komisji weryfikacyjnej w kompetencje prokuratora określone w postępowaniu administracyjnym i cywilnym, ale nie w postępowaniu karnym. Według autorów nowelizacji chodzi o to, aby komisja miała możliwość wszczynania postępowań zmierzających do wyeliminowania niezgodnych z prawem orzeczeń sądów oraz decyzji organów.

 

Jaki podkreślił, że komisja weryfikacyjna jest po to, "żeby pokazać, że polskie państwo potrafi wygrać ze zorganizowaną mafią i grupą przestępczą". Dodał, że głównym zadaniem komisji nie są "żadne wybory samorządowe".

 

"Wyposażamy komisję w kolejne narzędzia i kolejne instrumenty, bo pierwszy raz chcemy sprawić, żeby państwo było kilka kroków przed grupą przestępczą, a nie na odwrót" - podkreślił Jaki.

 

Wiceszef MS podkreślił, że komisja działa dopiero ok. pięciu, sześciu miesięcy i w tym czasie uchyliła decyzje reprywatyzacyjne o wartości ok. 670 mln zł. Dodał, że komisja prowadzi obecnie ok. 170 różnego rodzaju postępowań.

 

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) podkreślał, że nowelizacja dodatkowo przyznaje komisji weryfikacyjnej uprawnienia, które ma prokuratura; wyraził przekonanie, że dotychczasowe uprawnienia komisji są wystarczające.

 

"Nie ma powodów, aby komisja tego typu otrzymywała jakieś uprawnienia prokuratorskie, to jest także kuriozum. Czekam na następną nowelizację, która przyzna (komisji) jakieś uprawnienia sądowe" - mówił Borusewicz.

 

Ocenił, że komisja jest upolityczniona, bo "PiS zrobił z tego propagandowe narzędzie polityczne". Borusewicz zaznaczył, że przewodniczący komisji weryfikacyjnej jest brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta Warszawy, a jednocześnie Jaki mówi, że nie wie, czy zrezygnuje z przewodniczenia komisji, jeśli zostanie oficjalnym kandydatem na prezydenta stolicy.(PAP)