Prof. Janusz Trzciński sprawuje funkcję prezesa NSA od maja 2004 r. Pracuje też naukowo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Był posłem na Sejm, sędzią i wiceprezesem Trybunału Konstytucyjnego.
Prof. Roman Hauser obecnie pełni funkcję wiceprezesa NSA i dyrektora Biura Orzecznictwa. Od 1991 roku jest sędzią NSA, od 1992 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa. Kierował powołanym w 1998 roku zespołem, który opracował projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.