Jak poinformowano, doradztwo obejmowało aspekty finansowania budowy, jak również negocjacje i zawarcie umów dotyczących realizacji projektowanego parku magazynowego. Czerwcowa transakcja zakończyła proces nabycia przez Panattoni złożonego z trzech projektów portfolio nieruchomości. Pierwsza transakcja, sfinalizowana w lutym tego roku, dotyczyła budowy parku logistycznego w Poznaniu. Druga transakcja, zamknięta w kwietniu tego roku, dotyczyła budowy centrum logistycznego w Strykowie. 
 
Z informacji kancelarii wynika, że wszystkie transakcje prowadziła associate Aleksandra Kaczmarek przy wsparciu associate Jakuba Gajzlera pod nadzorem partner lokalnej Małgorzaty Madej-Balcerowskiej. Natomiast partner Jolanta Nowakowska-Zimoch zapewniła doradztwo strategiczne przy transakcjach. 

 


W kwietniu i w czerwcu dokumenty transakcyjne negocjowane i podpisywane były w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa (COVID-19) i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa dla wszystkich jej uczestników.
- Doradztwo na rzecz Panattoni przy transakcjach nabycia portfolio logistycznego, sfinalizowanych przez zespół nieruchomości w wymagających warunkach rynkowych, to dobry sygnał dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, wskazuje bowiem, że sektor logistyczny jest bardzo aktywny pomimo burzliwych okoliczności – powiedziała Jolanta Nowakowska-Zimoch, partner i szefowa warszawskiego zespołu nieruchomości Greenberg Traurig.

Panattoni Europe jest europejskim oddziałem Panattoni Development Company, światowego dostawcy powierzchni przemysłowych, który aktualnie obchodzi 15-lecie obecności na rynku europejskim.