W jego ramach przewidziano dwugłos – o problemie delimitacji granic legalności czynności uczestników postępowania karnego i konsekwencji ich przekroczenia z punktu widzenia Adwokatury i Prokuratury mówić będą prof. UJ dr hab. Piotr Kardas i prokurator generalny Andrzej Seremet.
Konferencja organizowana jest przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Obrady konferencyjne będą miały miejsce w sali 1D w bud. D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, 7 kwietnia 2014 r. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na godzinę 10.00.
Seminarium rozpocznie wspomniany dwugłos prof. UJ dr hab. Piotra Kardasa i prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Następnie wykład „Konstytucyjnoprawne uwarunkowania granic legalności procesu karnego” wygłosi prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ, a o granicach instrumentalizacji instytucji prawnych w procesie karnym mówić będzie prof. dr hab. Andrzej Bator, UWr. Z kolei prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek wygłosi prelekcję „Granice procesu karnego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych”. O granicach procesu karnego opowiadać będzie prof.  UWr  dr hab. Jerzy Skorupka.
Po lunchu zaplanowano wystąpienia prof. UG dr. hab. Krzysztofa Woźniewskiego („Warunki legalności czynności organów postępowania karnego”) i dr Katarzyny Boratyńskiej, UwB („Procesowe konsekwencje wyjścia organów postępowania poza granice legalności czynności w nim podejmowanych”). Po nich odbędzie się dyskusja.
Honorowy patronat na seminarium objęli Minister Sprawiedliwości RP oraz Prokurator Generalny RP i Naczelna Rada Adwokacka.
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej konferencji pod adresem: http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wsk-2014/formularz-zgloszeniowy. Potwierdzenie udziału w konferencji należy przesłać do 10 marca 2014 r.
Przewidywana wysokość opłaty konferencyjnej to 200 zł, w ramach której organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne oraz catering. Koszt ewentualnego noclegu w przypadku przyjazdu we wcześniejszym terminie, pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

Wpłaty należy przesyłać na konto:
BZ WBK SA O/WROCŁAW nr 68 1090 2503 0000 0001 0246 5849 do dnia 15 marca 2014 r. z oznaczeniem „konferencja WSK”.