GIODO przekazał tę informację, w związku z wpływającymi sygnałami wskazującymi na wątpliwości w interpretacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących ustalenia, któremu podmiotowi przysługuje status administratora danych osobowych zbieranych, w związku z wykonywaniem gminnych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Więcej>>>