Chodzi o zmianę ustawy o Służbie Więziennej. MS wyjaśnia, że dotychczas brak było takich przepisów, co wpływało też na możliwość realizacji umów i porozumień międzynarodowych. - Służba Więzienna jest jedyną służbą mundurową, która nie ma przepisów regulujących te kwestie - uzasadniono resort.

Czytaj: Dozór elektroniczny będzie częściej stosowany>>

Cel - Sudan Południowy

Najbliższym celem opracowywanych zmian jest udział funkcjonariuszy SW w Misji Narodów Zjednoczonych (UNMISS) w Sudanie Południowym. Pięciu oficerów zostało już do tego zakwalifikowanych, przeszli też szkolenie w Entebee w Ugandzie.

Jak podkreślono w projekcie mogliby dołączyć do Amerykanów i Niemców, którzy pełnią tam służbę wraz z przedstawicielami państw afrykańskich. - To pozytywanie wpłynie na wizerunek Polski w gronie państw afrykańskich, których poparcie było niezmiernie potrzebne w trakcie głosowania nad uzyskaniem niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa NZ - uzasadnia resort. Polska została wybrana na niestałego członka na lata 2018-2019.

 


Możliwość była, ale nie w zakresie misji

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość oddelegowywania funkcjonariusza SW poza granice Polski do urzędu, organizacji lub instytucji międzynarodowych albo państwa obcego, w których wykonywane są zadania określone w Służbie Więziennej, innych ustawach lub umowach międzynarodowych.

Ponieważ jednak w Sudanie trwają działania wojenne, resort zdecydował o wprowadzeniu przepisów dotyczących kontyngentów. Chodzi tu między innymi o dodatkowe wynagrodzenia, przepisy dotyczące świadczeń zdrowotnych, ubezpieczenia, wypadkowe, związane ze statusem weterana i uprawnieniami emerytalno-rentowymi. 

 

Co w projekcie? 

Zgodnie z projektem o tym kto będzie mógł brać udział w międzynarodowych misjach decydowac będzie Dyrektor Generalny SW lub działający z jego upowaznienia komendat Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Podstawową ma być rozmowa kwalifikacyjna, pisemny test lub ćwiczenia praktyczne. 

W kontyngencie SW mogą zostać też zatrudnieni pracownicy SW legitymujący się co najmniej dwuletnim stażem pracy i osoby, które nie pracują w więziennictwie ale posiadają specjalistyczne kwalifikacje. Chodzi tu o stanowiska lekarza, pielegniarza, specjalisty, kierowcy, eksperta a także psychologa, informatyka czy mechanika pojazdów. 

Funkcjonariusz poza granicami kraju będzie mógł liczyć na dodatek zagraniczny, ryczałt z tytułu delegowania, ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej i świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

Począwszy od 2020 r. do 2029 przewidziano na ten cel 62,9 mln zł.