Budynek Trybunału zamknięty, pracownicy na telepracy

Europejski Trybunał Praw Człowieka, zgodnie z zaleceniami francuskiego rządu i Rady Europy, podjął szczególne środki ostrożności związane z rozprzestrzenianiem się w Europie wirusa Covid-19. Podstawowa działalność Trybunału zostanie co do zasady utrzymana, ze szczególnym naciskiem na prowadzenie spraw priorytetowych, przy czym pracownicy Trybunału przestawiają się na system telepracy. Budynek Trybunału został zamknięty i nie jest dłużej dostępny dla publiczności.

Czytaj: MS szykuje się na "odmrożenie" sądów - jest projekt tarczy antykryzysowej 3>>

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >

Bieg wszystkich terminów zawieszony na trzy miesiące

Najważniejszą zmianą jest jednakże wydłużenie terminu do wnoszenia skarg indywidualnych, który zgodnie z art. 35 Konwencji o prawach człowieka wynosi 6 miesięcy od daty wydania ostatecznej decyzji krajowej w danej sprawie. Od 16 marca 2020 r. termin ten został wydłużony o miesiąc, a następnie o kolejne dwa miesiące począwszy od 16 kwietnia do 16 czerwca 2020 r. Na w sumie 3 miesiące ulega również zawieszeniu bieg pozostałych terminów do podejmowania czynności w postępowaniach przed Trybunałem.

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

 


Trybunał pracuje, ale notyfikacja wyroków i decyzji zawieszona do odwołania

Kolejnym krokiem podjętym przez Trybunał jest zawieszenie publikacji kolejnych rozstrzygnięć wydawanych w okresie pandemicznym, poza przypadkami spraw pilnych i spraw rozstrzyganych przez Wielką Izbę Trybunału. Trybunał zastrzega, iż - w miarę możliwości - działalność orzecznicza jest kontynuowana, ale zapadłe wyroki i decyzje zostaną notyfikowane stronom "hurtem" po odwołaniu przez francuski rząd ograniczeń wprowadzonych w życie w związku z epidemią COVID-19. Trybunał odstąpił również czasowo od notyfikowania nowych spraw rządom pozwanych państw. Korespondencja ze stronami i z rządami w pozostałych przypadkach odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalnej platformy elektronicznej Trybunału lub w drodze zabezpieczonych systemów elektronicznych użytkowanych przez administracje rządowe poszczególnych państw.

Wszystkie obostrzenia obowiązują do odwołania.

Czytaj w LEX:

Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne >

Koronawirus jako siła wyższa a odpowiedzialność za szkodę >