Wypowiedź dziekana nawiązuje do uchwały dotyczącej obniżenia skłądek w warszawskiej izbie. -  Decyzję podejmę na naszym zgromadzeniu, które ostatecznie zdecyduje o budżecie izby. Planujemy je na wrzesień lub październik. Funkcjonowanie izby przy obcięciu składek do 120 zł miesięcznie nie jest możliwe. Jeśli adwokaci nie dostrzegą tego problemu, to nie wyobrażam sobie kierowania izbą.
- Uchwała finansowa przyjęta na ostatnim zgromadzeniu, obniżająca składkę, została podjęta wbrew stanowisku Rady. Niestety jest niewykonalna - mówi Paweł Rybiński.I zapowiada, że do jesiennego zgormadzenia bedzie pracował bez wynagrodzenia.
Wiecej: Rzeczpospolita>>>