Na stronie internetowej Sądu Najwyższego ukazało się ogłoszenie o pracę. Główne obowiązki asystenta sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na stanowisku to:

 • przygotowywanie zestawień aktów prawnych, orzecznictwa i literatury potrzebnych do rozpoznania konkretnej sprawy lub opracowania referatu na posiedzenie składu powiększonego według wskazań sędziego sprawozdawcy
 • okresowe opracowywanie, na zlecenie Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych glos do orzeczeń wydanych w tej Izbie Administracyjnego;
 • przygotowanie projektów uzasadnień orzeczeń na potrzeby sędziego Sądu Najwyższego;
 • sporządzanie okresowych informacji o ukazujących się aktach prawnych związanych z tematyką z zakresu właściwości Izby wspólnie z asystentami Izby;
 • wprowadzanie kart informatycznych (rekordów) do zbioru komputerowego oraz danych dotyczących publikacji orzeczeń Izby wspólnie z asystentami Izby;
 • protokołowanie narad sędziów Izby oraz posiedzeń w składach powiększonych;
 • prowadzenie biblioteki izby.

Niezbędne kwalifikacje kandydata

Wymagania niezbędne dla kandydatów uczestniczących w naborze to:

 • wyższe studia prawnicze ukończone Polsc i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczpospolitej Polskiej;
 • znajomość przepisów ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość kpc i kpk
 • nieskazitelny charakter;  udokumentowane co najmniej 3-letnie praktyczne doświadczenie w stosowaniu prawa.

Wymagania dodatkowe dla kandydatów uczestniczących w naborze: biegła obsługa komputera (MS Office, systemy informacji prawnej, Internet) oraz urządzeń biurowych; bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność.