Arkadiusz Ludwiczek - jest doktorem prawa, adwokatem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalistą z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego. Autor wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji. M.in w Palestrze p.t "Kompensacja szkód i krzywd w ramach postępowania o odszkodowanie z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania". W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kwestią odszkodowania za szkody wynikające z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania. W szczególności autor prezentuje pogląd, że zaliczenie na poczet kary okresu pozbawienia wolności w tej lub innej sprawie nie zawsze zrekompensuje wszelkie szkody wynikające z bezprawnego pozbawienia wolności.
Inne artykuły były poświęcone tajemnicy obrońcy w postępowaniu karnym oraz terminowi popełnienia przestępstwa niezgłoszenia w terminie wniosku o upadłość spółki, zatrzymaniu i przymusowemu doprowadzeniu osoby, a także  sytuacji prawnej adwokata udzielającego pomocy zatrzymanemu.
Dr Ludwiczek jest już czwartym adwokatem, który podjął się bronić Katarzynę W. oskarzoną o zabójstwo półrocznej córki Magdaleny. Pierwszym adwokatem był Marcin Szymonek, który sam się zgłosił do Katarzyny W., ale ona po kilku tygodniach zerzygnowała z obrony. Kolejnym był adwokat Maciej Imieliński. Po jego wniosku Katarzyna W. latem opuściła areszt. Tego samego dnia, gdy odzyskała wolność, zrezygnowała z jego usług. Kolejnym obrońcą był adw. Marcin Derejski z Krakowa. Po ucieczce na Podlasie, gdzie się ukrywała przed policją i prokuraturą adwokat zrezygnował z obrony. Jego miejsce zajął mecenas z urzędu - Arkadiusz Ludwiczek.