W dniach 16-18 maja 2008 r. w Nałęczowie odbyła się konferencja doradców podatkowych. Ważnym i budzącym wiele emocji tematem poruszanym podczas konferencji doradców podatkowych w Nałęczowie były zmiany w ustroju samorządu, a w szczególności kwestia nadania osobowości prawnej regionalnym oddziałom KIDP.

Konferencja Doradców Podatkowych - 16 maja 2008 r.


 

Od 16 do 18 maja br. w Nałęczowie przedstawiciele Regionalnych Oddziałów KIDP oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych prowadzili dyskusję nad najważniejszymi dla środowiska kwestiami - zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, właściwego umocowania doradcy w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz na temat środków komunikacji elektronicznej w kontekście gwarancji procesowych podatnika. Równolegle z panelami dyskusyjnymi miały miejsce prelekcje przedstawicieli ministerstwa finansów, resortu gospodarki, a także wystąpienia autorytetów z zakresu podatków, postępowania sądowo administracyjnego oraz reprezentantów korporacji prawniczych.

Konferencja Doradców Podatkowych - 16 maja 2008 r.


 

Doradcy podatkowi opowiedzieli się za ewolucyjnymi zmianami ustrojowymi polegającymi na upodmiotowieniu oddziałów regionalnych np. w formie organu. Odrzucono natomiast - forsowane przez większe oddziały - propozycje nadania regionom osobowości prawnej. Stanowisko uzgodnione w Nałęczowie będzie zaprezentowane w trakcie - mających się odbyć wkrótce- rozmów z ministerstwem finansów, na temat zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

Konferencja Doradców Podatkowych - 16 maja 2008 r.


 

Konferencja Doradców Podatkowych - 16 maja 2008 r.

Autorka sprawozdania: Joanna Polańska-Solarz. Autorka zdjęć - Natalia Giza.