Wynikający z nowelizacji obowiązek raportowania systemów planowania podatkowego, które uznawane są za potencjalnie agresywne lub ułatwiają ich stosowanie dotyczy nie tylko takich pośredników jak doradcy podatkowi, ale również księgowych i prawników, którzy opracowują dla swoich klientów tego rodzaju systemy.

Informacje otrzymywane przez pośredników będą podlegać wymianie między państwami członkowskimi za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych. Na tych z pośredników, którzy nie będą stosować się do obowiązku raportowania, nakładane będą kary.

Kolejne kroki

Zaakceptowanie projektu przez Radę UE stanowi ostatni etap w procesie legislacyjnym. W najbliższym czasie należy spodziewać się, że dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2019 r. na transpozycję regulacji do krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych.

Źródło: europa.eu/newsroom/