W głosowaniu brali udział przedstawiciele stu osiemdziesięciu organizacji stowarzyszonych w Platformie Praw Podstawowych przy Agencji Praw Podstawowych UE. Członkowie Panelu Doradczego wybierani są na dwuletnią kadencję. Do ich zadań należy m.in. pośredniczenie w współpracy APP z europejskimi organizacjami pozarządowymi.
„Przed nami dwa lata intensywnej pracy. Moim głównym celem w tej kadencji będzie zwrócenie uwagi na problemy krajów Europy Centralnej i Wschodniej, których przedstawicieli w Platformie wciąż jest za mało” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.