Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 czerwca 2011 r., IPPB4/415-365/11-2/JS, rozpatrzył wniosek w zakresie zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów dodatków spisowych i nagród wypłacanych pracownikom Urzędu Gminy oddelegowanym do pracy w Gminnym Biurze Spisowym.
Zdaniem organu podatkowego, wypłacane dodatki spisowe i nagrody przyznane pracownikom Urzędu Gminy oddelegowanym do pracy w biurze spisowym, nie stanowią przychodów ze stosunku pracy. Świadczenia te zostaną bowiem otrzymane w związku z wykonywaniem przez te osoby prac zleconych przez komisarzy spisowych, czyli inny podmiot niż pracodawca, dlatego też przychód z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, tj. do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do których mają zastosowanie 20% zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line