Przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, np. napoje w puszkach i butelkach, musi zapewnić odzysk i recykling tych opakowań. Jeżeli nie osiągnie odpowiednich poziomów, to pojawia się konieczność uiszczania opłat produktowych.
Obowiązek należnej opłaty za niewykonany recykling i odzysk opakowań po produktach wprowadzonych w 2010 roku musi zostać zrealizowany do 31 marca 2011 roku. Obowiązki te wynikają z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
Opłatę produktową przedsiębiorca musi uiścić na rachunek właściwego ze względu na lokalizację firmy urzędu marszałkowskiego. Nalicza ją sam, chyba że ma podpisaną umowę z organizacją odzysku, która w jego imieniu realizuje te obowiązki.


Źródło: Dziennik Gazeta Prawna