Adwokaci, radcowie i notariusze nie mogą się odwołać od orzeczenia dyscyplinarnego do sądu. Tylko wyjątkowo przysługuje im kasacja od wyroków prawomocnych do Sądu Najwyższego: z powodu naruszenia prawa przez organy korporacyjne lub zbyt surowej kary. Inaczej jest w sprawach dyscyplinarnych aptekarzy czy doradców podatkowych. Oni mogą wnieść odwołanie od wyroku sądu korporacyjnego (drugiej instancji) do sądu apelacyjnego, który rozpatrzy sprawę merytorycznie i na nowo. Więcej: Rzeczpospolita>>>