- Każdy pracodawca prowadzący działalność na polu międzynarodowym powinien znać rozwiązania prawne, które z jednej strony umożliwią delegowanie pracowników przy utrzymaniu kosztów pracy na optymalnym poziomie, a z drugiej strony pozwolą na uniknięcie ewentualnych zarzutów ze strony ZUS, US, jak również kontrolerów zagranicznych – czytamy w zaproszeniu na seminarium. Więcej>>>