Na czele połączonego zespołu stanie Michał Mężykowski, partner i radca prawny, z siedemnastoletnim doświadczeniem w doradztwie dla sektora finansowego oraz w zakresie finansowania transakcji. Wraz z nim, w randze counseli, do CMS dołączyli: Martyna Markiewicz, Jakub Podkowa oraz Jakub Wieczorek, a także prawnicy: Monika Kowara, Kamila Singer, Karolina Zając, Mateusz Wiśniewski oraz Jakub Przybyłek.

W sumie praktyka bankowości i finansów CMS liczy 17 prawników, a tym samym jest jedną z największych na polskim rynku. Dotychczasowy lider zespołu CMS w Polsce i Europie Środkowo - Wschodniej Mark Segall, będzie nadal kierował praktyką na poziomie regionalnym.

Michał Mężykowski, partner zarządzający zespołem bankowości i finansów, od 17 lat doradza instytucjom finansowym oraz inwestorom w zakresie finansowania transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomościowego, finansowania projektów inwestycyjnych oraz finansowania transakcji nabycia spółek. Jego specjalizacja obejmuje także doradztwo w zakresie finansowania eksportu. W swojej praktyce zawodowej współpracował także z instytucjami finansowymi w obszarach takich jak tworzenie oddziałów, outsourcing funkcji biznesowych, czy usługi płatnicze. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz instytucji finansowych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Jest rekomendowany w międzynarodowych rankingach prawniczych jako ekspert w zakresie bankowości i finansów w Polsce.  Od 17 lat był związany z kancelarią Dentons (od 2010 r. jako partner).

Martyna Markiewicz, counsel, radca prawny, od ponad 10 lat doradza przy transakcjach finansowania oraz projektach restrukturyzacyjnych. Reprezentowała zarówno instytucje finansowe, w tym największe polskie i zagraniczne banki, jak i inwestorów, w tym fundusze nieruchomościowe oraz fundusze private equity. Jej specjalizacja zawodowa obejmuje w szczególności krajowe oraz transgraniczne transakcje finansowania nabycia spółek oraz projekty nieruchomościowe, w tym finansowanie i refinansowanie budowy centrów handlowych, biurowców oraz inwestycji mieszkaniowych. Jej doświadczenie obejmuje także  doradztwo przy finansowaniu eksportu, przenoszenie wierzytelności kredytowych oraz złożone projekty restrukturyzacji zadłużenia. Od 2007 roku była związana z kancelarią Dentons.

  Prawo bankowe >>

Jakub Podkowa, counsel, radca prawny, przez ostatnie 12 lat doradzał bankom oraz innym podmiotom finansującym, a także kredytobiorcom w zakresie przygotowywania oraz negocjowania dokumentacji kredytowej. Nadzorował także badania o charakterze due diligence.  Skupia się na doradztwie w zakresie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorców oraz finansowania inwestycji we wszystkich gałęziach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości komercyjnych. Doradzał krajowym i zagranicznym instytucjom rynku finansowego w sprawach regulacyjnych, w tym w zakresie outsourcingu, tajemnicy bankowej, zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw. Wcześniej związany z kancelarią Dentons, w tym jako counsel od 2015 r. Jakub jest rekomendowany przez Chambers and Partners w edycjach Chambers Europe oraz Chambers Global.

Jakub Wieczorek, counsel, adwokat, od ponad 10 lat specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w finansowaniu transakcji nabycia spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów oraz nieruchomości. Wielokrotnie uczestniczył w złożonych transakcjach finansowania, zarówno po stronie instytucji finansowych, reprezentując największe polskie i zagraniczne banki, a także prywatnych pożyczkodawców, jak i po stronie inwestorów, doradzając na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych. Doradza również w kwestiach regulacyjnych. Od 2014 r. związany z kancelarią Dentons, wcześniej współpracował także z kancelarią Clifford Chance. Wskazany przez ranking IFLR 1000 jako "Rising Star" w kategorii „Banking” oraz „Project finance”.

- Nasza praktyka bankingowa ma tradycyjnie silne kompetencje regulacyjne i restrukturyzacyjne, teraz zdecydowaliśmy się wzmocnić tę część zespołu, która specjalizuje się w finansowaniach. Tworzymy w ten sposób nową ofertę dla naszych klientów, w szczególności planujących duże transakcje na polskim rynku i rozwijających biznes na rynkach zagranicznych poprzez eksport i przejęcia. Widzimy szereg synergii pomiędzy wzmocnioną praktyką bankowości, a zespołem nieruchomościowym, infrastrukturalnym oraz transakcyjnym – podkreśla Małgorzata Surdek, partner zarządzająca kancelarią CMS w Polsce.