Wydział do Spraw Ofiar Przestępstw Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2008 roku w trakcie V Ogólnopolskiej Konferencji "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw" Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Marian Cichosz wręczył certyfikaty przyjaznych pokoi przesłuchań pierwszym przedstawicielom podmiotów prowadzących pokoje służące przesłuchaniom małoletnich pokrzywdzonych i świadków w toku postępowania karnego.

Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło w dniu 27 kwietnia 2007 roku do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci.
Ideą Koalicji jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom - ofiarom i świadkom przestępstw, poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad przesłuchiwania w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami.
W tym zakresie wypracowane zostały standardy, jakie winny spełniać pomieszczenia, w których może nastąpić przesłuchanie dziecka.
Standardy te, w formie rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości, przesłane zostały do wszystkich sądów i prokuratur.
Na podstawie przeprowadzonych weryfikacji zgłoszeń podmiotów prowadzących pokoje przesłuchań oraz dodatkowych informacji uzyskanych od dwóch niezależnych certyfikatorów (psychologa/pedagoga pracującego z dziećmi - ofiarami i świadkami przestępstw oraz przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości), stwierdzono, iż prowadzone przez sądy, komisariaty policji, organizacje samorządowe i organizacje pozarządowe pokoje są miejscami przyjaznymi, dostosowanymi do potrzeb dziecka oraz wymogów wymiaru sprawiedliwości.
Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokoje przesłuchań prowadzone przez n/w podmioty spełniają standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania i otrzymują Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci.

Lista podmiotów jakie otrzymały certyfikaty w dniu 27 października 2008 roku.

  • Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Bytomiu
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka w Warszawie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach
  • Sąd Rejonowy w Chorzowie
  • Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście
  • Sąd Rejonowy w Myśliborzu
  • Sąd Rejonowy w Sejnach
  • Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
  • Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" w Warszawie
Kolejne pokoje będą miały możliwość otrzymania stosownych certyfikatów, po weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych do Fundacji Dzieci Niczyje.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości