1 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.
Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy), Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec.
Rok wydania: 2016.
Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Ustawa o radcach prawnych. Komentarz.
Autor: Krystyna Kwapisz.
Rok wydania: 2011.
Publikacja ma na celu przybliżenie problematyki prawnej oraz praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy o radcach prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
Ustawa o radcach prawnych. Komentarz
Krystyna Kwapisz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

3. Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe.
Autorzy: Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu. Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych.

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Akty notarialne. Komentarz.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2015.
Prezentowana publikacja to szczegółowe omówienie art. 91-95 Prawa o notariacie, dotyczących aktów notarialnych. Wśród wszystkich czynności notarialnych akty notarialne pełnią najdonioślejszą funkcję, zapewniając pewność obrotu prawnego nieruchomościami. Akty notarialne mają ponadto szczególną moc dowodową, co wzmacnia bezpieczeństwo obrotu prawnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo o adwokaturze. Komentarz .
Autorzy: Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński (red. naukowy), Jacek Trela, Monika Zbrojewska.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów. 

Fragment publikacji (.pdf)