1 Prawo budowlane. Warunki techniczne i inne akty prawne. Przepisy.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m.in. tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2018.
Stan prawny na 17.01.2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2017.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz.
Autorzy: Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy)..
Rok wydania: 2017.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, jak również podmiotów publicznych, przedsiębiorców (w szczególności pracowników działów kadr, księgowości, marketingu i informatycznych) oraz fundacji i stowarzyszeń. 

Fragment publikacji (.pdf)
 
RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz
Dominik Lubasz (redaktor naukowy), Edyta Bielak-Jomaa (redaktor naukowy).
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

5. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2018.
Stan prawny: 8 stycznia 2018 r. 

Fragment publikacji (.pdf)