1 Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.
Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy), Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec.
Rok wydania: 2016.
Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Książka zawiera opisy 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedziami i wzorami z zakresu etyki zawodu radcy prawnego i adwokata, pozwalające na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych dla aplikantów radcowskich i adwokackich. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo o adwokaturze. Komentarz.
Autorzy: Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński (red. naukowy), Jacek Trela, Monika Zbrojewska.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz.
Autor: Zdzisław Krzemiński.
Rok wydania: 2008.
Etyka adwokacka to komentarz do obowiązującego w adwokaturze Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Obowiązki adwokatów nie ograniczają się tylko do znajomości przepisów prawnych. Równie ważna jest znajomość etyki zawodowej, warunkującej prawidłowe wykonywanie zawodu. W komentarzu autor poza tekstem podaje obszerne orzecznictwo oraz publikacje dotyczące etyki zawodowej adwokatów. 

 

4. Prawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe.
Autorzy: Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu. Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2015.
Publikacja zawiera kompleksową analizę jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł