1 Notariat w systemie wymiaru sprawiedliwości.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2015.
W publikacji obszernie przedstawiono kierunki ewolucji prawa notarialnego od chwili wejścia w życie ustawy - Prawo o notariacie, kształtowanego nie tylko kolejnymi nowelizacjami, lecz także coraz większym bogactwem literatury oraz orzecznictwa. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Konkurencyjność kancelarii prawnych.
Autor: Marek Gnusowski.
Rok wydania: 2017.
Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych. W opracowaniu przedstawiono najskuteczniejsze sposoby konkurowania kancelarii prawnych oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania kancelariami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie [EBOOK PDF].
Autor: Dorota Hołubiec.
Rok wydania: 2010.
Publikacja stanowi omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem kancelarią prawną. Autorka - zajmująca się od kilkunastu lat doradztwem zarówno dla małych i średnich kancelarii, jak i dużych międzynarodowych korporacji prawniczych - zawarła tu odpowiedzi na pytania zadawane przez prawników uczestniczących w prowadzonych przez nią krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. 

4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym.
Autor: Marcin Walasik.
Rok wydania: 2008.
Praca podejmuje problematykę tytułu egzekucyjnego, który powstaje w wyniku poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Przedstawiono w niej ewolucję i funkcje tej instytucji, modele wykonalności dokumentów pozasądowych, ocenę zgodności obecnej regulacji z normami konstytucyjnymi oraz charakterystykę prawną czynności polegającej na poddaniu się egzekucji aktem notarialnym. 

5. Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego. Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2013.
Adresatami publikacji są notariusze, od których - jako profesjonalistów - wymagana jest szczególna staranność i znajomość prawa, aplikanci i asesorzy notarialni, adwokaci, radcowie prawni, referendarze.

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego. Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych
Aleksander Oleszko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł