Według informacji PAP przyjęto ją na wniosek podkomisji. Posłowie w komisji pracowali nad propozycjami rządu zmian w ustawach: Prawo bankowe, o działalności ubezpieczeniowej, funduszach inwestycyjnych, o obrocie instrumentami finansowymi oraz właśnie o nadzorze nad rynkiem finansowym, a poprawka wykracza poza zakres proponowanych zmian. Według części prawników poprawka może być więc niezgodna z konstytucją.  Z taką opinią nie zgadza się Ministerstwo Finansów. - Jesteśmy przekonani, że merytorycznie jest potrzebna. Wynika także z przepisów unijnych, które sukcesywnie wprowadzają nadzór nad agencjami uzasadniał Dariusz Daniluk, wiceminister finansów. Jego zdaniem prawo nakazuje członkom UE wskazanie w przepisach regulatora, który nadzorowałby agencje. Zaznaczył, że zmiany powinny być przeprowadzone do 7 czerwca 2010 r.