Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o dodatkowej rekrutacji szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na bezpłatne lekcje prawa organizowane w ramach planowanego przedłużenia projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”.
W ramach Projektu zostaną zorganizowane jednorazowo w jednym dniu dwugodzinne warsztaty w szkole gimnazjalnej i czterogodzinne warsztaty w szkole ponadgimnazjalnej. Warsztaty realizowane będą przy wykorzystaniu technik aktywizujących w oparciu o autorski program zatwierdzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów z wykształceniem prawniczym.
Jak przypomina MS, celem projektu jest zapoznanie młodzieży szkolnej w wieku poniżej 18 lat z wiedzą na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz prawami i obowiązkami ofiar / świadków.

Czytaj: Rusza program: Edukacja prawna przeciw wykluczeniu >>>>

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Udział szkoły w projekcie jest całkowicie bezpłatny i wolny od wszelkich obciążeń pracą administracyjną. Warunkiem przystąpienia szkoły do Projektu jest zgłoszenie chęci udziału poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej oraz zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji.
Formularz Zgłoszeniowy prosimy wypełnić i odesłać w terminie nie później niż do 12 grudnia 2014 r. na adres Ministerstwa Sprawiedliwości – Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa lub skan na adres mailowy: domachowska@ms.gov.pl.
Informację dotyczącą udziału w Projekcie można uzyskać pod numerami telefonów: 22 23 90 649, 22 23 90 583.