"Polimery Police" to jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld EUR, a budowa ma zostać zakończona w 2022 r. Wkład Grupy Lotos w finansowanie projektu wyniesie 500 mln PLN, z czego 300 mln PLN zostanie przeznaczone na wkład w kapitał akcyjny Grupy Azoty Polyolefins, a pozostałe 200 mln PLN zostanie wniesione do projektu jako pożyczki podporządkowane.

Czytaj: Epidemia przyspiesza informatyzację usług prawnych>>

Moce produkcyjne instalacji polipropylenu wyniosą 437 tys. ton rocznie. Polipropylen jest jednym z podstawowych tworzyw, stanowi blisko 20 proc. całego rynku tych materiałów w Europie. Ze względu na swoje właściwości jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, medycznym, motoryzacyjnym czy też budowlanym.